angličtiny pro nejmenší

Děti a angličtina v době Covidu-19? Jedině online!

Mimořádná opatření v době koronaviru neblaze zasahují do školního prostředí a výuky na základních, středních i vysokých školách. Bohužel stejně tak se musí přizpůsobit novým podmínkám školy jazykové, protože výuka jazyků nemůže přestat ani v době zavřených škol. Představa, že se děti po otevření škol zase vrátí nerušeně do původních kolejí, je totiž lichá. U výuky cizích jazyků to platí dvojnásob, protože hrozí zapomenutí těžce nabytých znalostí. Jak se děti mohou vzdělávat na dálku? Co je u distanční výuky důležité?

Hlavně nepřestat

Už rodiče malých dětí vědí, že je důležitá pravidelnost a nutné nepřestat se učit v jakékoli době. Postačí období letních prázdnin a děti zapomenou, co se naučily v kurzech angličtiny pro nejmenší. Následně je nutné celé září a říjen opakovat, aby se upevnily základy a nabyté vědomosti. Naopak v online prostředí žádné proluky nehrozí, opakovat je možné pomocí různých platforem neustále, navíc lze být v kontaktu i se svým lektorem. Online prostředí navíc přeje i dětem, které jsou introvertní nebo méně mluvné.

Kurzy online šité na míru

Podle odborníků se část dětí v online prostředí cítí lépe a reaguje efektivněji na podněty, které jim distanční výuka přináší. Z tohoto pohledu je proto online výuka angličtiny pro děti možností, jak se doučit zameškanou látku ze školy nebo prohloubit znalosti. Kurzy šité na míru mohou probíhat individuálně, ale také ve skupinkách pomocí Skype hovorů. Stačí se domluvit na dnech a hodinách, kdy by měla výuka probíhat.

online výuka angličtiny pro děti

Příprava na přijímací zkoušky

Právě online prostředí také umožňuje přípravu na přijímací nebo maturitní zkoušky, které čekají poslední ročníky na jaře příštího roku. Domluvit je možné také lekce s rodilým mluvčím, což umožní rozmluvení a přemýšlení v daném cizím jazyce. Právě tato metoda je podle odborníků v online prostředí dokonce přínosnější než v běžném životě, děti, ale i dospělí, totiž ztrácejí ve virtuálním světě ostych a daří se jim lépe osvojovat nové znalosti.

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *