angličtiny pro nejmenší

Děti a angličtina v době Covidu-19? Jedině online!

Mimořádná opatření v době koronaviru neblaze zasahují do školního prostředí a výuky na základních, středních i vysokých školách. Bohužel stejně tak se musí přizpůsobit novým podmínkám školy jazykové, protože výuka jazyků nemůže přestat ani v době zavřených škol. Představa, že se děti po otevření škol zase vrátí nerušeně do původních kolejí, je totiž lichá. U výuky cizích […]